Join us on Facebook

Safety

Bij het Den Haag Chapter wordt er tijdens de ride-outs gereden volgens het “wegzet” systeem. Ook wel het “follow up systeem” of het “first man drop syteem” genoemd.

De richtlijnen voor het groepsrijden.
Van iedere rijder wordt verwacht dat hij zich houdt aan deze richtlijnen zodat de rit veilig en
ontspannen kan verlopen.

De richtlijnen
• De voorrijder, heeft de route uitgezet en geeft leiding aan de groep.
• De achterrijder, zorgt er voor dat de groep zoveel mogelijk bijeen blijft. • Tijdens het rijden blijven alle deelnemers tussen de voor- en achterrijder.
• Er wordt baksteengewijs gereden tenzij de weg hiervoor te smal is.
• Bij te smalle weg rijden de deelnemers met veilige onderlinge afstand achter elkaar.
• Zorg altijd voor voldoende onderlinge afstand) zodat je tijd hebt om beheerst te reageren op je voorganger.
Iets wat met name bij het remmen van belang is.
• Deelnemers met weinig rijervaring rijden vooraan in de groep.
• Eénmaal ingenomen posities blijven tijdens het rijden gehandhaafd. Als dit niet mogelijk is
wordt een positieverandering zo veilig mogelijk uitgevoerd en wordt de baksteenformatie weer
hersteld zodra dit mogelijk is.
• Er wordt nooit onderling ingehaald.
• Iedere deelnemer houdt zich aan de wettelijke verkeersregels. Dus voor rood licht wordt gestopt
en alle voorrangsregels worden nageleefd. Als de groep zich hierdoor splitst dan wacht de
kopgroep op een geschikte plek tot de achterblijvers weer zijn aangesloten.
• Iedere deelnemer rijdt te allen tijde op eigen verantwoording en risico en dient zich
verantwoordelijk te voelen voor de andere deelnemers.
• De rijstijl is zodanig dat de rust in de groep behouden blijft.
• Bij vertrek heeft iedere deelnemer een volle tank.
• Vertrek vindt plaats op het afgesproken tijdstip.
• Rijden in een groep vraagt naast continue oplettendheid voor de overige verkeersdeelnemers
ook aandacht voor elkaar.

 

Rijden In Een Groep | Den Haag Chapter

 

Het principe van het wegzet systeem
Wanneer tijdens een rit de groep door omstandigheden uit elkaar valt worden op plaatsen waar
twijfel kan ontstaan over de te volgen richting deelnemers achtergelaten (weggezet) om de
achterblijvers de weg te wijzen. Als alternatief kan het wegzet systeem ook preventief worden ingezet.
te volgen richting. Principieel worden deelnemers nooit weggezet bij rechtdoor gaande richting.

Bij rotondes, kruizingen, T-splitsingen, enz. waar de weg rechtdoor wordt vervolgd zal dus nooit een deelnemer worden weggezet.
Dus: geen wegwijzer, dan de weg rechtdoor vervolgen.
Bij het wegzetsysteem bestaat de groep uit:
• De voorrijder die de route heeft uitgezet en de groep leidt (kan ook optreden als wegzetter).
• De wegzetter die achter de voorrijder rijdt en de deelnemers (wegwijzers) daar waar nodig wegzet.
• De wegwijzers die de achterblijvers de juiste richting wijzen zodat ze weer kunnen aansluiten bij
de groep. Alle deelnemers aan de rit kunnen worden aangewezen als wegwijzer. Een deelnemer
die wordt weggezet zorgt voor zijn eigen veiligheid bij het innemen van een wachtplaats!
Zorg er voor als je bent weggezet dat het verkeer je ruimschoots kan passeren en dat je altijd goed
zichtbaar bent.
• De achterrijder (dit kunnen er ook twee zijn) die als laatste rijder de wegwijzers het teken geeft dat
ze weer kunnen invoegen / aansluiten.

Hoe slaagt het wegzet systeem
• De deelnemer die als eerste achter de wegzetter rijdt voegt zich nadat de wegzetter zijn linker
arm heeft opgestoken (altijd) naar rechts uit de groep en stelt zich op een veilige en goed
zichtbare plaats langs de weg op om de achterblijvers de te volgen richting te wijzen.
De deelnemers die achter de weggezette deelnemer rijden geven hem de ruimte en tijd om zich
uit de groep te kunnen voegen.
• De wegwijzer blijft net zolang wachten op de hem toegewezen plaats tot de achterrijder arriveert.
Hierdoor voorkom je dat de achterblijvers door een te vroegtijdig vertrek “verdwalen”.
• Als de achterrijder in zicht komt maakt de wegwijzer zich klaar om rustig vóór de achterrijder te
kunnen invoegen en zo aan te sluiten bij de achterblijvers. De achterrijder maakt ruimte en houdt
het achterop komende verkeer tegen. De wegwijzer mag dus niet zomaar ergens in de groep
achterblijvers invoegen maar sluit altijd achteraan aan, vóór de achterrijder!
• Op een geschikte plaats zet de wegzetter de groep stil zodat de achterblijvers kunnen aansluiten.
Hierdoor wordt voorkomen dat er een groot, moeizaam te dichten gat tussen groep en achterblijvers
of er een tekort aan wegwijzers ontstaat.
• Alleen de achterrijder rijdt met zijn passing lights of spots aan en schept daarmee extra
duidelijkheid voor de wegzetter doordat het einde van de groep visueel wordt gemarkeerd.

Het wegzet systeem geïllustreerd
Groepsindeling:
Houdt altijd onderling een veilige afstand en daar waar de weg dit mogelijk maakt rijdt dan
in baksteenformatie. Als een deelnemer direct achter de wegzetter komt te rijden doordat zijn voorganger is weggezet dan behoudt hij zijn positie in de groep. Er is dan welliswaar geen sprake
van een baksteenformatie tussen de wegzetter en de volgende deelnemer maar de rust in de groep
blijft bewaard en dat is belangrijker. Houdt in zo’n situatie wel meer afstand van de wegzetter zodat je voldoende remwegruimte creëert. Dus de groep herformeert zich dus nooit in een dergelijke situatie!

 

Rijden In Een Groep | Den Haag Chapter

 

Afslaan naar rechts
De wegzetter kan de wegwijzer voor of na de afslag plaatsen. De wegwijzer stelt zich altijd goed zichtbaar op en houdt dus rekening met geparkeerde auto’s, bomen, struiken…etc. die hem aan het zicht kunnen onttrekken.
Een bocht naar rechts vraagt meer aandacht om de achterblijvers tijdig de juiste richting te laten kiezen. Stap daarom desnoods af om een beter zichtbare positie in te kunnen nemen.

 

Rijden In Een Groep | Den Haag Chapter

 

Afslaan naar links
Hier geldt hetzelfde als bij het afslaan naar rechts echter een bocht naar links geeft veelal meer zicht dus meer tijd voor de achterblijvers om de richting te kunnen bepalen.

 

Rijden In Een Groep | Den Haag Chapter

 

Tot slot willen wij nog opmerken dat iedere deelnemer voor eigen risico deelneemt aan alle ride-outs en of andere chapter activiteiten.

Ride Safe, rij voorzichtig en denk om de ander!
Bas
Safety-officer

Fotoalbum | Den Haag Chapter Agenda | Den Haag Chapter
  • Events are coming soon, stay tuned!