Join us on Facebook

info over ons CHAPTER #9198

Welkom bij het oudste chapter van de BeNeLux !

Het DenHaag-Chapter (kortweg DHC), is een afdeling van de Harley Owners Group is opgericht in febr. 1993 en ingeschreven bij de H.O.G.  op 12 febr. 1993 als éérste chapter in de BeNeLux onder nummer #9198 en is daarmee het oudste chapter van de BeNeLux.

Alle HOG Chapters hebben een directe verbinding met een HD-dealer, in ons geval was dat in eerste instantie de Harley Davidson-dealer in Rijswijk, door de verhuizing van de dealer werd dat Zoetermeer, daarna Harley-Davidson Den Haag en op dit moment is dit het HOG. De namen van het chapter waren resp. Rijswijk-Chapter HollandSweetlake-Chapter Holland en de laatste versie van de naam was DenHaag-Chapter Holland. Inmiddels is door het faillissement van de Harley-dealer Den Haag het chapter officieel opgeheven, maar als vriendengroep zijn we verder gegaan.

We organiseren allerlei activiteiten voor de leden. In het motorseizoen organiseren we zeer regelmatig gezamenlijke ritten en evenementen. De Harley Owners Group is veel meer dan een motorclub alleen. Het zijn meer dan één miljoen mensen over de gehele wereld met dezelfde passie: Het beleven van hun Harley Davidson droom.

 Facebookgroep Chapter : www.facebook.com/groups/denhaagchapter/

Wat doen wij?

Met ruim honderd leden zijn we een enthousiaste groep, die veel met deze “beleving” bezig is. We rijden (afhankelijk van het weer) van het vroege voorjaar tot zo diep mogelijk in het najaar regelmatig ride-outs (tochten) met elkaar. We komen dan op allerlei plekken waar de meeste leden niet zo snel naar toe gaan wanneer ze alleen er op zouden trekken. We proberen leuke routes te maken en gezamenlijk te rijden. De leden zelf komen met voorstellen voor ride-outs, en rijden ze dan ook voor.

 

Wil je met ons mee?

Je kunt je opgeven door te proberen om een van ons te pakken te krijgen op de Facebook-pagina van ons clubje. Wellicht is het dan mogelijk om eens mee te rijden als introducée.  

Deelnemen aan een Ride Out georganiseerd door het Den Haag Chapter of waar het Den Haag Chapter aan deelneemt, is altijd voor eigen risico. Het Den Haag Chapter neemt op geen enkele manier de verantwoording op zich met betrekking tot calamiteiten die zich tijdens zulke ritten kunnen voordoen. Noch is het Den Haag Chapter aansprakelijk voor enigerlei schade die door deelname aan een activiteit ontstaat. De deelnemers aan Ride Out’s van het Den Haag Chapter dienen zich aan alle verkeersregels te houden.

De betaalde lidmaatschapsvormen van voorheen zijn niet meer van toepassing

Full member (indien HOG lidmaatschap) €30,-

Associate member €15,- ( van HOG-lid)

Aspirant member €15,-