Join us on Facebook

Sponsoring

Het Bestuur heeft zich, sinds geruime tijd, bezig gehouden met de vraag, hoe we extra middelen (=geld) kunnen genereren. Momenteel bestaan de inkomsten uit de jaarlijkse Contributies van de Leden en Associate Leden en een (niet onaanzienlijke) bijdrage van de Dealer.

Na ons terdege en uitgebreid te hebben georiënteerd en geïnformeerd (juridisch/fiscaal e.d.) zijn we erg blij dat we, per 01 oktober een 3-tal sponsorpakketten hebben ontworpen en die ons hopelijk in staat zullen stellen om de hierboven vermelde extra inkomsten te kunnen gaan genereren.

Erg verheugend is het om te melden, dat zich inmiddels 2 Bedrijven (Hoco Container Verhuur en S.P.I.L. bv), als Sponsor voor ons Chapter hebben aangemeld. We hopen dat nog vele andere bedrijven dit voorbeeld zullen gaan volgen.

Voor de inhoud en verdere details van de diverse pakketten, verwijzen wij graag naar de Sponsor brochure.