Join us on Facebook

Introducés – gastrijders/rijdsters

Beste Leden,

Het Bestuur heeft, tijdens de laatste Ride Outs vastgesteld dat er, naast de eigen Members en Associate Members van ons Chapter, ook andere gasten meerijden.

Helaas hebben we ook geconstateerd, dat deze “gastrijders/rijdsters” hun financiële bijdrage voor lunch/pontje/kop koffie niet hebben voldaan. Ook al wordt deze catering vanuit de gemeenschappelijke Chapter kas betaald.

Wij vinden dat, als Bestuur, niet eerlijk ten opzichte van de Leden, die hun volledige bijdrage hebben betaald. Het is uiteraard jullie geld, waarmee deze uitgaven gedaan worden.

Om verder misbruik te voorkomen, hebben we alle toekomstige Ride Outs nu tot Closed Event benoemd. Mocht een van onze Leden toch een gastrijder/ rijdster willen meenemen; meldt dit dan s.v.p. aan de R.O. Organisator, opdat we met verrekening van R.O. kosten hiermee rekening zullen gaan houden.

Rekenend op jullie begrip in deze.
Namens Het Bestuur: Sjef de Wit