Join us on Facebook

Donatie KNGF

Beste leden,

Vandaag is er van het resterende chapter tegoed, met inbegrip van het advies van de kascommissie,  € 244,00 overgemaakt naar een goed doel. Het goede doel is het KNGF geleidehond.

Het bestuur wenst hierbij iedereen die het Chapter een warm hart toedraagt een gelukkig 2015 toe.

Namens het bestuur.