Join us on Facebook

ALV 29 november 2014

Algemene Leden Vergadering.

Bij deze worden alle leden uitgenodigd voor een laatst te houden ALV op zaterdag 29 november 2014 aanvang 17.00 uur met aansluitend een afscheidsavond. Je krijgt daarvoor nog een uitnodiging toegestuurd met alle informatie.

Het bestuur.