Join us on Facebook

ALV 21 Maart 2014

Beste Leden,

Op 21 maart a.s. zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. Aanvang 19 uur. Locatie Dekker te Zoetermeer.

Zie voor de route: http://www.dekkerzoetermeer.nl/hoofdmenu/route.html

De agenda voor deze ALV wordt heel binnenkort op onze site geplaatst;  t.w. het voor Members Only afgeschermde gedeelte van de site.

Belangrijk agendapunt op deze avond zal zijn de terugkoppeling van Het Bestuur m.b.t. de stappen; gesprekken en afspraken, welke genomen zijn vanaf de ALV van November 2013.

Voor een ieder, die ons Chapter een warm hart toedraagt( en wie doet dat niet??) raden wij ten sterkste aan, om op deze geplande ALV aanwezig te zijn.

Daar deze ALV op een externe locatie gepland is, verzoeken wij jullie vriendelijk doch dringend om je aanwezigheid vooraf te melden. Dit kan door een mail; SMS te sturen naar Monique Geluk:
(secretary@denhaag-chapter.nl).

Wij zullen ervoor zorgen, dat de geplande accommodatie voorziet in de vraag van jullie.

Namens het Bestuur wil ik jullie, Bijvoorbaat danken, voor jullie aanwezigheid op 21 Maart a.s.